Zwroty i reklamacje

1) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za Produkt są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt bez wad.
2.1. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej
(mailowo) na adres: kontakt.codestore@gmail.com lub pisemnie na adres wskazany przez Usługodawcę
w odpowiedzi na reklamację związana z Umową Sprzedaży.
3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Klienta; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym
terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

2) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 2.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.codestore@gmail.com.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca
wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która:
(1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do
odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do: w przypadku produktów szytych na zamówienie konsumenta ( są to między innymi produkty futrzarskie, kurtki i parki obszyte futrem naturalnym, suknie ślubne, suknie wizytowe, suknie wieczorowe). 

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl